Restorasyon ve Eski Eser Mevzuatı

Restorasyon konusunda yürürlükte olan mevzuatın listesini aşağıda bulabilirsiniz.

 1. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
 2. Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
 3. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapımına İlişkin Tebliğ
 4. Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
 5. Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 6. VGM Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
  • Hizmet Alım İşleri
   • Açık İhale Tip İdari Şartname
   • Belli İstekliler Ön Yeterlik Tip Şartnamesi
   • Belli İstekliler Tip İdari Şartname
   • Pazarlık Tip İdari Şartname
   • Tip Sözleşme
   • Genel Şartname
   • Standart Formlar
   • Uygulama Süreci Standart Formları
  • Mal Alım İşleri
   • Açık Tip İdari Şartname
   • Belli İstekliler Ön Yeterlilik Tip İdari Şartname
   • Belli İstekliler Tip İdari Şartname
   • Pazarlık Tip İdari Şartname
   • Tip Sözleşme
   • Standart Formlar
  • Uygulama İşleri
   • Açık İhale Tip İdari Şartname
   • Belli İstekliler Ön yeterlik Tip Şartname
   • Belli İstekliler Tip İdari Şartname
   • Pazarlık Tip İdari Şartname
   • Tip Sözleşme
   • Genel Şartname
   • Standart Formlar
   • Uygulama Süreci Standart Formları
   • Belli İstekliler İlan
 1. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
 1. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik
 2. Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik
 3. Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
 4. Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik
 5. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik
 6. Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik
 7. Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik
 8. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği
 9. Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge
 10. Yurt Dışındaki Kültür Varlıklarımızın Restorasyonu İle İlgili 2008/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 11. Toplu Konut İdaresince Taşınmaz Kültür Varlıklarının Bakımı, Onarımı ve Restorasyonu İçin Kullandırılacak Kredilerin Tahsis, Kullanımı ve Geri Ödenmelerine Dair Usul ve Esaslar

Kaydet

Kaydet

Bir yanıt yazın